LBI 3 năm trôi qua, vẫn mơ về chị như một nỗi lo sợ mãi mãi không ngừng ____________…


3 năm trôi qua, vẫn mơ về chị như một nỗi lo sợ mãi mãi không ngừng
_______________________________________

#dream #mydream #olddays #ex #nyc #him #ijustlovehim #mypicture #travelblogger #longbeachisland #longbeach #traveling #miss #thailand #thailandtravel #sheinthailand #afraid #forget #kat #youinme #thailand🇹🇭 #vietnam #mykhebeach #vietnamesegirl #seaview #trying #loveme

Leave a Reply